Măng tây xanh loại 2 | Chuẩn VietGap

  • Măng tây xanh loại 2 có đường kính gốc từ 6mm đến 9mm
  • Thân dài tư 18cm đến 22cm
  • Mua ngay tại vườn
Mã: MT02 Danh mục: