Măng tây xanh loại 1 | Chuẩn VietGAP

  • Đường kính gốc từ 1cm trở lên
  • Thân dài 25cm
  • Không chứa nhiều gốc già xơ, sử dụng được 95% đến 100%
Mã: MT01 Danh mục: